Καλωσόρισμα - Αρχαία Λαυρεωτική - Νεώτερο Μεταλλευτικό Λαύριο - Σύγχρονο Λαύριο
Περιβάλλον
-
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - Συνδέσεις - Χορηγοί


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ(ΤΠΠΛ)

image3

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ;

Στα ιστορικά και διατηρητέα κτήρια της πρώην Γαλλικής Εταιρίας Μεταλλίων Λαυρίου  ( CompanieFrancaisedesMinesduLaurium) και στο χώρο γύρω από αυτά, συνολικής έκτασης  250 στρεμμάτων, ιδρύθηκε το 1995 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με πρωτοβουλία του τότε αντιπρύτανη καθ. Κ. Παναγόπουλου το Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Τέτοια πάρκα, που υπολογίζονται περίπου στα 1500, λειτουργούν ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού.  Σε αυτά τα κέντρα, επιστήμονες από πανεπιστήμια και  διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα, συνεργάζονται  με επαγγελματίες από βιομηχανίες και τεχνικές εταιρείες σε διάφορα πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα  που παρουσιάζουν  πανανθρώπινο ενδιαφέρον, όπως η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και το δικαίωμα στη γνώση και την άνετη επικοινωνία.

ΣΤΟΧΟΙ

Το Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου ιδρύθηκε με σκοπό:

 • Να διασώσει τη σημαντική βιομηχανική και πολιτιστική κληρονομιά του Λαυρίου (κτήρια, μηχανήματα, έγγραφα, πληροφορίες τεχνικές και ιστορικές, κ.ά).
 • Να προσφέρει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ένα κατάλληλο χώρο για έρευνες που θα βοηθήσουν τις νέες ανάγκες της βιομηχανίας.
 • Να στηρίξει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής με τη βοήθεια της έρευνας και της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς  και με την εγκατάσταση στους χώρους του διαφόρων εταιρειών με κύρια δραστηριότητα την έρευνα και ανάπτυξη

Το ΤΠΠΛ, για να πραγματοποιήσει τους στόχους του, ανέλαβε πρώτο, να αποκαταστήσει όλα τα παλαιά κτήρια και να διασώσει τα μηχανήματα και τις διάφορες εγκαταστάσεις τους που δημιουργήθηκαν στα 120 περίπου χρόνια της ζωής του και  δεύτερο, να αξιοποιήσει τα κτήρια αυτά δίνοντας  τους νέες χρήσεις. Ήδη στα ανακαινισμένα κτήρια έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν διάφορες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασωθεί ό, τι έχει απομείνει από μια πολλή σημαντική περίοδο της ελληνικής ιστορίας, θα εξασφαλισθούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και  θα δημιουργηθεί για το ΕΜΠ και τα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,  ένας χώρος όπου θα μπορεί κανείς να δει το πόσο σημαντικές είναι οι τεχνικές εξελίξεις για την πρόοδο και την οικονομία.

Το Ε.Μ.Π. επίσης, ανέλαβε την υποχρέωση της αποκατάστασης των ρυπασμένων  εδαφών  που είχαν προκύψει από την πολυετή δραστηριότητα της μεταλλουργίας στο χώρο. Η πρώτη προσπάθεια εξυγίανσης των εδαφών αυτών αφορούσε μια έκταση γης περίπου 25 στρεμμάτων, η οποία και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1996 από την επιστημονική ομάδα του αείμνηστου καθηγητού του Ε.Μ.Π. Κοντόπουλου.  Την περίοδο που διανύουμε, έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ, ένα μεγαλύτερης έκτασης έργο αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών, με το οποίο αναμένεται να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το θέμα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε ολόκληρο το χώρο του Τ.Π.Π.Λ. Το έργο αυτό προβλέπει τη διαμόρφωση ειδικού χώρου για την προσωρινή αποθήκευση τοξικών αποβλήτων σε ελεγχόμενες συνθήκες. Για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεδομένων, τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και στη συνέχεια, έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση εργαστηρίου «Περιβαλλοντικών Μετρήσεων» σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο μέσα στο Τ.Π.Π.Λ.

Το σημαντικό έργο του ΤΠΠΛ υποστηρίζεται από τους παρακάτω οργανισμούς, εργαστήρια και χώρους εργασίας που είναι εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα:

 • Αίθουσα τηλεδιάσκεψης
 • Αίθουσα Πολυμέσων και Εικονικής Πραγματικότητας- Αναπαράστασης Μαθηματικών Εννοιών
 • Εργαστήριο Ψηφιακής Τεχνολογίας και Εκδόσεων
 • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών με οπτικές ίνες
 • Θερμοκοιτίδα
 • Σημείο τακτικών συναντήσεων
 • Βάσεις πληροφοριακών δεδομένων για τα ερευνητικά προγράμματα και τις διδακτορικές διατριβές
 • Εργαστήρια και πιλοτικές μονάδες
 • Ήπιες μορφές ενέργειας – Πρόδρομες εφαρμογές – Συνεργασία με ΚΑΠΕ
 • Κέντρο Ορυκτολογικών Ερευνών
 • Κατασκευή εκπαιδευτικού μεταλλείου
 • Εργαστήριο υλικών αποκατάστασης παραδοσιακών κτηρίων
 • Πιλοτικές εφαρμογές αμμοβολής
 • Μουσείο Τεχνολογίας
 • Χημείο
 • Πολιτιστικές διαδρομές
 • Σειρά προγραμμάτων (ειδικές εκθέσεις, αρχείο μαρτυριών εργαζομένων κ.λπ.)
 • Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΤΠΠΛ: www.ltp.ntua.gr

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο, με έδρα το Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, με χαρακτήρα εκπαιδευτικό και πολιτιστικό.  Το Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο δημιουργήθηκε με την ενεργό συμπαράσταση του Δήμου Λαυρεωτικής, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου καθώς και μουσεία της περιοχής.
Έργο του είναι να συλλέγει υλικό, να διαφυλάττει, να ερευνά και να εκθέτει, με στόχο την εκπαίδευση, σε ό,τι αφορά τη βιοτεχνική-βιομηχανική ιστορία της περιοχής και κατ’ επέκταση μέσα απ’ αυτή την τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της χώρας.
Το Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο βασίζεται σε σύγχρονες αναγνωρισμένες παιδαγωγικές θεωρίες και προσφέρει πολύπλευρη βιωματική εκπαίδευση και ψυχαγωγία σε παιδιά, νέους, εκπαιδευτικούς και οικογένειες. Αποτελεί ένα ζωντανό εργαστήρι που καλύπτει όλη τη περιοχή της Λαυρεωτικής, όπου υπάρχουν διάσπαρτα μνημεία, τα οποία συνδέονται, αποτελώντας σταθμούς της εκπαιδευτικής διαδρομής του Μουσείου.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μια βασική υπηρεσία που προσφέρει το Μουσείο είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες. Τα προγράμματα αυτά διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες των εκπαιδευομένων στους οποίους απευθύνονται, καθώς και στους περιορισμούς και στις δυνατότητες των χώρων όπου πραγματοποιούνται.

 

Στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

 • Η εξοικείωση των παιδιών με τα μουσεία, τη βιομηχανική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, έτσι  όπως προβάλλεται μέσα απ’ αυτά.
 • Η ανάδειξη της επίσκεψης στο μουσείο σε ευχάριστη εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις δυνατότητες των παιδιών.
 • Η ανάπτυξη –μέσα από τα εκθέματα του μουσείου- των ικανοτήτων των παιδιών για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση των αντικειμένων του φυσικού και τεχνητού κόσμου.
 • Η ανακάλυψη από τα παιδιά τρόπων σύνδεσης με τα εκθέματα, για ανεξάρτητη μελέτη και παρατήρηση σε επόμενες επισκέψεις.

Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, στη χρήση μουσείων ως χώρων εκπαίδευσης και η ενεργός συμμετοχή τους στις ειδικές μεθόδους διδασκαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του μουσείου: www. bbem.edu.gr

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Γνωριμία   του φυσικού περιβάλλοντος του εθνικού δρυμού   με τις αισθήσεις και το νου.
- Κατανόηση της έννοιας της βιοποικιλότητας  και της μεγάλης σημασίας της,
- Προβληματισμός σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν τον εθνικό δρυμό και τους τρόπους προστασίας του,
- Συνειδητοποίηση των ωφελειών του δάσους.

Ο Εθνικός δρυμός Σουνίου με το πλούσιο υπέδαφος του  (270  ορυκτά),  την μακραίωνη ιστορία του, την ποικιλία των φυτών του, την απειλούμενη πανίδα του είναι απλά μια  αφορμή.
Μια αφορμή για   να νιώσουμε την  ομορφιά της φύσης, να μάθουμε τα μυστικά της, να ακούσουμε τους ήχους της, να αφουγκραστούμε τις αγωνίες της, να παρατηρήσουμε το θαύμα της ζωής, να σεβαστούμε τη μεγαλοπρέπεια της  απλότητας της, να επισημάνουμε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, να αντιληφθούμε τις απειλές της , να προτείνουμε λύσεις, να διαμορφώσουμε στάσεις  και συμπεριφορές ώστε  να καταφέρουμε να ζήσουμε αρμονικά μαζί της .

 

 

 

Καλωσόρισμα | Αρχαία Λαυρεωτική | Νεώτερο Μεταλλευτικό Λαύριο | Σύγχρονο Λαύριο
Περιβάλλον |
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου | Συνδέσεις

Hosted & Designed by Cyberia