Καλωσόρισμα - Αρχαία Λαυρεωτική - Νεώτερο Μεταλλευτικό Λαύριο - Σύγχρονο Λαύριο
Περιβάλλον
-
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - Συνδέσεις - Χορηγοί


ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΑΥΡΙΟ

 

ΛΑΥΡΙΟ - ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ

Μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο η φυσιογνωμία της πόλης του Λαυρίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής αλλάζει ακολουθώντας τα βιομηχανικά πρότυπα του 20ου αιώνα.

Διαβάστε Περισότερα...
--------------------------------------------------------------------------

ΠΟΛΗ

Στο Νεώτερο Λαύριο, κατά τη  διάρκεια των 130 χρόνων ζωής του, χτίστηκαν εκτός από τις βιομηχανικές κατασκευές και αρκετά σημαντικά αστικά οικοδομήματα, όπως εκκλησίες, δημόσια κτήρια αλλά και  ιδιωτικές  κατοικίες.

Διαβάστε Περισότερα...
--------------------------------------------------------------------------

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Το «Λιμάνι των Εργαστηρίων», δηλαδή το λιμάνι του Λαυρείου, από τα τέλη του 19ου αι. και ως τις αρχές του 20ου,  ήταν το μοναδικό ελληνικό λιμάνι που μπορούσε να δεχθεί μεγάλα ατμόπλοια. Αναφέρεται ότι στα τέλη του 19ου αι.  έφθαναν καθημερινά 120 ατμόπλοια για να μεταφέρουν καύσιμα και να...

Διαβάστε Περισότερα...
--------------------------------------------------------------------------

ΜΟΥΣΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

Σε κτήριο που κτίσθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, στην άκρη της πόλης, κοντά στο γυμνάσιο και το λύκειο, γύρω στο 1970, συγκεντρώθηκαν όλα τα αρχαία ευρήματα από την περιοχή της Λαυρεωτικής που μέχρι τότε φυλάσσονταν σκόρπια σε διάφορους χώρους.

Διαβάστε Περισότερα...
--------------------------------------------------------------------------

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το Λαύριο.

Διαβάστε Περισότερα...
--------------------------------------------------------------------------

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Α
άγαλμα Σερπιέρι [το] μαρμάρινο άγαλμα του ιδρυτή της Γαλλικής εταιρείας, έργο του γλύπτη Γ. Βρούτου, που βρισκόταν στο τέλος της κεντρικής πλατείας από το 1899, που έγιναν τα αποκαλυπτήριά του, μέχρι το 1982. Εκείνη τη χρονιά...

Διαβάστε Περισότερα...
--------------------------------------------------------------------------

 

 

Καλωσόρισμα | Αρχαία Λαυρεωτική | Νεώτερο Μεταλλευτικό Λαύριο | Σύγχρονο Λαύριο
Περιβάλλον |
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου | Συνδέσεις

Hosted & Designed by Cyberia